Berita

Bersama Membina Kesejahteraan

Program Pendidikan YBJB

Posted by:

Bantuan Pendidikan adalah salah satu daripada cabang program yang dititik beratkan oleh pihak Yayasan untuk membantu anak-anak dari keluarga yang kurang berkemampuan supaya mereka juga berpeluang dan tidak ketinggalan dalam menuntut ilmu seperti anak-anak lain.  Yayasan Bandaraya Johor bahru menawarkan program-program berbentuk Akademik dan Motivasi untuk para pelajar dari keluarga berpendapatan RM3,500 dan ke bawah (B40).  Continue Reading →

Bantuan Melanjutkan Pelajaran YBJB

Posted by:

Selain daripada program pendidikan dan bantuan bagi pelajar sekolah, Yayasan Bandaraya Johor Bahru juga ada menawarkan bantuan kepada lepasan SPM/STPM/Sijil yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat Sijil/Diploma/Ijazah melalui Program Bantuan Melanjutkan Pelajaran. Continue Reading →

Bantuan Sewa Rumah YBJB Bil 2/2018

Posted by:

Salah satu program bantuan yang telah wujud sekian lama di Yayasan Bandaraya Johor Bahru ialah program Bantuan Sewa Rumah.  Program bantuan ini diwujudkan untuk mengurangkan beban kewangan keluarga berpendapatan rendah melalui pembiayaan bayaran sewa rumah setiap bulan.  Continue Reading →