Info YBJB

Bersama Membina Kesejahteraan

Pengenalan

Pengenalan sejarah penubuhan YBJB

Misi

Misi Yayasan Bandaraya Johor Bahru

Organisasi YBJB

Ahli-Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Bandaraya Johor Bahru

Sejarah Program

Sejarah perkembangan program dan penglibatan YBJB dalam membasmi kemiskinan sejak ditubuhkan.

Hubungi Kami

Alamat, peta dan borang maklumbalas.