Bantuan Sewa Rumah

Bersama Membina Kesejahteraan

1.  Pengenalan

Bantuan ini mula diperkenalkan pada tahun 2008 di bawah Program Pembasmian Kemiskinan Bandar.  Jika sebelum ini Bantuan Sewa Rumah ini menggunakan bajet peruntukkan KPKT, namun bermula tahun 2017, pihak KPKT telah mewar-warkan bahawa tiada peruntukkan untuk Bantuan Sewa Rumah.  Sehubungan itu, Yayasan mengambil langkah proaktif untuk meneruskan bantuan ini di bawah nama Projek Perumahan Keluarga Termiskin.

 

2.  Bentuk dan Kadar Bantuan

Pembayaran sewa rumah pada kadar RM124.00 sebulan untuk tempoh 12 bulan.

 

3.  Syarat-syarat Kelayakan Pemohon 

 • Warganegara (Status Penduduk tetap dan warga asing tidak layak memohon).
 • Pemohon hendaklah menetap dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (Rujuk Peta Kawasan)
 • Pendapatan Isi Rumah kurang daripada RM940.00 atau RM240.00 perkapita ke bawah.
 • Pemohon menetap dan menyewa di rumah berkenaan dan tidak menetap di rumah lain.
 • Pertimbangan lain: mempunyai isi rumah yang uzur / sakit / tidak dapat bekerja akibat masalah kesihatan atau ketidakupayaan diri untuk bekerja seperti ibu tunggal yang mempunyai ramai tanggungan dan lain-lain masalah yang boleh dipertimbangkan.

 

4.  Jenis Rumah Sewa Yang Layak 

 • Rumah sewa PPR (SUK Kerajaan Negeri Johor)
 • Rumah sewa swasta (menyewa dengan individu)
 • Sewa Bilik swasta (menyewa dengan individu)
 • Nota: Rumah sewa jenis setinggan adalah tidak layak untuk menerima bantuan ini.

 

5.  Bagaimana Memohon Bantuan Sewa Rumah

 • Sediakan salinan dokumen seperti berikut:

1. Kad pengenalan suami, isteri, anak-anak, ibu bapa yang tinggal serumah.

2. Slip gaji ahli isi rumah yang bekerja atau surat  pengesahan pendapatan bagi yang bekerja sendiri.

3. Kad OKU, Surat doktor, surat sokongan  dan lain-lain (jika ada).

 • Hadir ke pejabat Yayasan Bandaraya Johor Bahru di Tingkat 5, Bangunan JOTIC, Jalan Ayer Molek, Johor Bahru untuk proses temuduga dan mengisi Borang Permohonan Bantuan.
 • Kami juga menerima aduan kes kemiskinan daripada orang ramai, ketua masyarakat dan NGO. Bagi ketua isi rumah yang uzur juga dibenarkan menghantar wakil keluarga untuk memohon bantuan.  
 • Serahan borang melalui pos atau online TIDAK DITERIMA.