BERSAMA MEMBINA KESEJAHTERAAN

Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Bandaraya Johor Bahru

Pengerusi

YB Haji Mazlan bin Bujang


Timbalan Pengerusi

Yang Berhormat Dato' Haji Adib Azhari bin Daud


Carta Organisasi Yayasan Bandaraya Johor Bahru